Za pravilno delovanje te strani mora biti javascript omogočen.

Sterilni substrati za gojenje gob

So namenjeni najzahtevnejšim gojiteljem gob, ki obvladajo sterilne tehnike dela in želijo gojiti točno določene vrste gob. Substrate je potrebno naseliti s kuturo glive, katero najpogosteje dobimo iz spor gobe.

Sterilni substrati so sestavljeni iz žitnega zrnja z optimalno vsebnostjo vlage, predhodno steriliziranega z visoko temperaturo in pritiskom. Substrati se nahajajo v vrečkah ali steklenih kozarcih. Vanje v aseptičnih pogojih nanesemo kulturo ali spore glive, jih inkubiramo, da le-ta popolnoma preraste žitno zrnje, nato pa uporabimo za gojenje gob na končnih substratih. Nekatere vrste gob lahko poženejo direktno iz substrata tako, da je nanašanje na končne substrate popolnoma nepotrebno.

gojenjegob-sterilni_substrat-1Vrečke

gojenjegob-pripomocki2-1Kozarci