Za pravilno delovanje te strani mora biti javascript omogočen.

Najpogostejša vprašanja o gojenju gob

GOJENJE GOB NA DEBLIH

Če so debla narezana na manjše kose in mednje natresemo micelij ter sestavimo nazaj in zaščitimo s folijo za živila, mi ni jasno ali folijo zavijemo samo preko tega sestavljenega mesta ali kar preko celotnega debla?

– Debla zaščitite le na odrezanih koncih, ne preko celotnega debla. Dostop škodljivcem in izsuševanje je potrebno namreč preprečiti le na delu debla, kjer ste ga “poškodovali” z nanašanjem micelija nanj.

Je potrebno konce debel po nanašanju micelija nanje obvezno zaščititi z voskom ali se lahko povije samo s folijo?

– Konce debel lahko zaščitite le s folijo, vendar pa ga morate v tem primeru zaščititi pred sončno svetlobo, ker se pod folijo deblo močno segreje.

Ali micelij pri preraščanju sploh potrebuje kisik? Predvidevam, da  ga gobe za svojo rast potrebujejo in je zato po preraščanju za njihovo rast potrebno odstraniti folijo.

– Micelij za rast potrebuje zelo malo kisika tako, da ga folija pri dihanju ne ovira in je ni potrebno odstraniti z debel. S časom bo z njih odpadla sama.

Ali imate na temo gojenja gob objavljen kak film oziroma video vsebino?

– Tukaj si lahko ogledate video vsebine na temo gojenja gob: http://www.goba.eu/knjiznica/video-vsebine/gojenje-gob/

Ali lahko gobe na deblih gojim kar v bivalnih prostorih?

– Na začetku, ko so debla v fazi preraščanja, jih imamo lahko v bivalnih prostorih. Kasneje, ko poženejo gobe pa je zaradi spor, katere spuščajo v okolje, bolje imeti jih na prostem. Velike količine vdihanih spor namreč pri ljudeh lahko povzročijo alergije.

Ali je OK, če micelij na lesenih čepkih zaprem v luknjo v deblu namesto z voskom kar z večjim čepkom?

– Najbolje je, da čepkov ne pritiskate globlje v deblo, njihov konec naj bo zravnan s površino lubja. Lahko pa so luknje v deblu veliko daljše od samega čepka – to omogoči še hitrejši prodor micelija v notranjost. Pri nas lukenj tudi s parafinom ne zamažemo in jih micelij dobro preraste.

Pred letom in pol sem pri vas kupil micelij na lesenih čepkih in ga nanesel v debla drevesa. Pred kratkim so iz njih pognale neke “čudne” gobe. Ali je možno, da je bil micelij, ki ste mi ga prodali mrtev? Zakaj mi iz debel niso pognale gobe, katerih micelij sem nanesel nanje?

– Tiste “čudne” gobe so se najverjetneje že nahajale v deblu, še preden ste vanj vnesli micelij. To se včasih zgodi z debli pridobljenimi z dreves, ki so poškodovana, imajo trhle stranske veje ali so stara (premer debla večji od 30cm). V takih drevesih je v sredini debla prisotnih že veliko gliv, ki čakajo dan, ko se drevo podre in pričnejo poganjati iz njega. Tem glivam, ki se že leta nahajajo in razraščajo v deblu, micelij z lesenih čepkov ponavadi ni kos.

– Da bi bil micelij, ki smo vam ga prodali, mrtev zelo težko verjamemo, saj ga pri nas gojimo iz kultur znane in redno preverjane kvalitete, ves čas ga hranimo na nizki temperaturi, da ne pride do staranja in odmiranja, ga obnavljamo, gojen pa je vedno v popolnoma sterilnih pogojih, ki preprečujejo kontaminacijo z bakterijami ali plesnimi.

 Koliko lesa lahko nacepim z enim paketom micelija na lesenih čepkih (300 čepkov)?

– S 300 čepki lahko nacepite približno četrt kubičnega metra lesa.

Koliko svežih gob zraste iz enega kubičnega metra lesa?

– Iz enega kubičnega metra debel izraste v celotni dobi rasti (ki traja več let) masa svežih gob enaka do 20% mase suhega lesa. Se pravi, da iz enega kubičnega metra povprečnega lesa (850kg suhe teže, katero je potrebno zmanjšati za tretjino ker je med debli toliko prostora) lahko požene 112 kg svežih gob (velja za bukove ostrigarje).

Po prenovi sadovnjaka je ostalo nekaj metrskih jablanovih štorov, ki se mi zdijo primerni za gojenje gob. Razmišljal sem, da bi vanje navrtal luknje (poševno navzgor) in vanje nabil čepke z micelijem gob. Mislite, da je tak način primeren za gojenje?

– Z uporabo štorov sadnega drevja za gojenje gob nimamo prav dobrih izkušenj, ker so pogosto že trhli v notranjosti ali pa smolijo. Če se vseeno odločite za gojenje gob, vam priporočamo, da poizkusite z bukovimi ostrigarji, ki imajo agresivno rast in bodo najbolj kos situaciji.

Ali obstaja verjetnost, da bi gobe, katerih micelij smo naselili na debla in jih postavili v vrt, kako škodljivo vplivale na sadno drevje v taistem vrtu?

– Gojene gobe, katerih micelije izdelujemo in prodajamo pri nas, so gniloživke in ne paraziti. Tako da je odveč bojazen, da bi napadle zdravo drevje v bližini.

Zanima me še, če bi gojenje gob v kleti lahko imelo kakršen koli vpliv na ostale pridelke, ki se hranijo poleg njih?

– Spore, ki jih gobe sproščajo med rastjo, se lahko naberejo na samih pridelkih, vendar po naših izkušnjah na njih ne bodo vzkalile oziroma povzročile druge škode.

Ali imajo lahko pridelki, ki jih skladiščimo v kleti, negativen vpliv na gobe, ki jih gojimo v istem prostoru?

– Če skladiščite v kleti sadje ali krompir in prostor nima zadostnega prezračevanja, imajo lahko plini, ki jih sadje izloča, nezaželen učinek na gobe, kar se izraža v deformaciji klobukov.

Kdaj je najprimernejši čas za pripravo debel za gojenje gob?

– Micelij lahko na les nanesete kadarkoli. Če uporabljate micelij na žitnem zrnju in ga nanašate na les pred zimo, ga morate dobro zavarovati pred glodavci in pticami, saj ga izredno rade pojedo. Pri nanašanju micelija na les v obdobju pred zimo moramo upoštevati, da se bo rast micelija v zimskih mesecih ustavila in se nadaljevala spomladi. Razmerno s tem se podaljša tudi doba preraščanja.

Kdaj požagan les je najprimernejši za gojenje gob?

– Načeloma je naprimernejši les, ki je bil posekan v dobi mirovanja. Iz njega boste dobili nekaj odstotkov več gob. Če gob ne gojite masovno, se razlika v pridelku ne bo poznala tako močno, da bi bilo potrebno izbirati in čakati na primeren čas za posek drevja. Debla pač nacepimo, ko imamo na voljo za to potreben les.

Ali lahko za gojenje gob uporabim deblo, ki je že trhlo?

– Ne. To da je deblo trhlo, pomeni, da ga je že prerasla neka druga vrsta gob in bo najverjetneje preprečila rast gobe, ki jo boste na deblo naselili vi.

Ali so lahko debla, katera sem nacepil z micelijem na prostem tudi pozimi?

– Debla nacepljena z micelijem šitak, ostrigarjev, zimskih panjevk, belih ostrigarjev in topolovk so lahko ves čas na prostem, saj so te vrste odporne na zmrzal. Na zmrzal je po naših ugotovitvah občutljiva Ganoderma lucidum, zato je debla nacepljena z njo priporočljivo zaščititi pred mrazom.

Koliko gob lahko pričakujemo, da bo pognalo iz enega kubičnega metra lesa?

– Iz enega kubičnega metra lesa lahko pričakujemo v celotnem rastnem obdobju parih let do 64kg svežih gob.

Koliko časa gobe poganjajo iz debel?

– Po naših izkušnjah iz bukovih debel  premera 40cm in dolžine 80cm gobe poganjajo dvakrat letno tja do osem let. Je pa to odvisno predvsem od vrste gobe, ki jo želimo gojiti in vrste uporabljenega lesa.

Nekateri viri navajajo kot ustrezen substrat za gojenje gob tudi žaganje listavcev. Ali bi šlo tudi s substratom, ki ga dobimo iz drobilca vej, če ga prekuhamo kot npr. slamo?

– Sekanci listavcev so primeren substrat zlasti za ostrigarje. Bo pa preraščanje potekalo počasneje in do obroda bo prišlo po daljšem času, zato je potrebno poskrbeti, da se substrat med preraščanjem ne posuši preveč.

GOJENJE GOB S KOMPLETI ZA GOJENJE GOB

Ali imate na temo gojenja gob objavljen kak film oziroma video vsebino?

– Tukaj si lahko ogledate video vsebine na temo gojenja gob: http://www.goba.eu/knjiznica/video-vsebine/gojenje-gob/

Ali je smiselno oz. teoretično možno gojiti gobe za širši trg v kletnih prostorih?

– Gojenje gob v kletnih prostorih ni težavno ob upoštevanju osnovnih parametrov, ki jih potrebujejo za rast. Če je prostor majhen, je najbolje pridelek prodati v lokalnem okolju (da se izognemo transportu), zaradi česar je pomembna predhodna izvedba analize lokalnega trga.

Ali potrebujejo gobe naravno osvetlitev ali jo lahko nadomestimo z umetno?

– Naravno svetlobo lahko uspešno nadomestimo z umetno. Imajo pa gobe, ki so izpostavljene UV svetlobi, veliko višjo vsebnost D vitamina.

Ali potrebujejo gobe specifično osvetlitev ali je lahko to izvedeno z LED svetili?

– Načeloma tip osvetlitve nima tako velikega učinka na gobe, kot ga imajo relativna zračna vlaga, temperatura in pa zračenje v gojitvenem prostoru. Gobe potrebujejo le rahlo osvetlitev – če jo je dovolj za nas, ki pobiramo gobe, jo je zagotovo dovolj za gobe.

Ali je ekonomska računica ob predpostavki, da se gobe gojijo v urejenem “umetnem” okolju?

– Potrebno je upoštevati ekonomiko obsega, da se zmanjšajo stroški gojenja. Najbolje je prodajati gobe v lokalnem okolju, da se izognemo dodatnim stroškom logistike.

ŠITAKE

Imam kletni prostor 8 x 2m, z oknom in možnostjo osvetlitve ( elektrika ). Zanima me koliko gob bi lahko v njem pridelal, če predvidevava, da gre za dodatni zaslužek in da že imam odjemalce? 

– V prostoru je lahko ca 2/3 stalaž, ker med njimi potrebujemo prostor za hojo. To pomeni, da imamo v prostoru dimenzij 8m x 2m = 16m x 2/3 = 10,7 kvadratna metra stalaž. Stalaže imajo navadno štiri police (razmak med policami naj bo okoli pol metra), kar pomeni 10,7 x 4 = 43 kvadratne metre funkcionalnega prostora. Na kvadratni meter stalaž lahko postavite ca 9 kompletov za gojenje, kar pomeni, da v prostoru dimenzije 8m x 2m na stalaže lahko postavite 9 x 10,7 x 4 = 385 kompletov za gojenje. Iz enega kompleta izraste v celotni rastni dobi (ki lahko traja do šest mesecev) okoli 0,7kg gob, kar pomeni, da lahko v takem prostoru pridelate v pol leta 385 x 0,7kg = 269 kilogramov svežih gob.

Pri vas bi naročila eko komplet za gojenje gob – šitake. Zanima me po kolikšnem času zrastejo prve gobe in približno koliko časa izraščajo? (enkrat, en teden, dva…)

– Hitrost izraščanja je načeloma odvisna od “zrelosti” substrata. Načeloma pa se gobe pri sobni temperaturi pojavijo v roku 14 dni od odprtja kompleta in dosežejo končno velikost v nekaj dnevih.

Zanimajo me optimalni pogoji za mirovanje šitak med prvim in drugim valom in ali mora substrat počivati v temi?

– Substrat naj počiva kar pri isti temperaturi, pri kateri je potekal obrod. Med fazo počivanja se priporoča znižati relativno zračno vlago, da ne prihaja do plesni. Zračenje prostora lahko tudi zmanjšate. Svetloba po naših izkušnjah nima pretiranega vpliva.

OSTRIGARJI

Lepo pozdravljeni,doma smo začeli gojiti bukove ostrigare na slami in smo opazili, da gobe rasejo zares fantastično, nekateri zametki gob velikosti malo večje bucike pa se posušijo. Zakaj? Pogoji v prostoru so : Temperatura  18-19°C, Vlaga   80-90℅, Svetloba naravna slaba, Zračenje slabo,

– To, da se del majhnih gobic (zametkov gob) posuši je običajno, saj micelij ne generira dovolj energije, da bi zrasle čisto vse gobice do končne velikosti. Podoben pojav lahko opazite pri sadnem drevju, ko se del plodov razredči tako, da preprosto odpade z drevesa, ker drevo nima dovolj energije, da bi dozoreli prav vsi plodovi. Predlagamo, da majhne gobice ročno enkrat dnevno še dodatno poškropite in če bodo rasle naprej, to pomeni, da je zračna vlažnost prenizka, čeprav dvomim v to, saj imate relativne zračne vlege v prostoru le rahlo premalo.

Zanima me še, če je za umetno osvetlitev potrebna UV sijalka ali je lahko katera druga.

– Za osvetlitev zadostujejo običajne sijalke in dodatna osvetlitev z UV sijalko ni potrebna.

ŠAMPINJONI

Koliko gob dobim iz enega kompleta za gojenje šampinjonov?

– Iz enega kompleta za gojenje šampinjonov pri idealnih pogojih v celotnem obdobju rasti požene okoli 0,7kg šampinjonov.

Kolikokrat iz enega kompleta za gojenje šampinjonov poženejo gobe?

– To je odvisno od načina gojenja, v idealnih okoliščinah pa gobe iz kompleta poženejo trikrat.

GOJENJE OSTRIGARJEV NA SLAMI Z

MICELIJEM NA ŽITNEM ZRNJU

Ali imate na temo gojenja gob objavljen kak film oziroma video vsebino?

– Tukaj si lahko ogledate video vsebine na temo gojenja gob: http://www.goba.eu/knjiznica/video-vsebine/gojenje-gob/

Ali mora biti slama, katero namakamo, kuhamo, itd, slama pšenice, ali je lahko tudi ječmenova ali od katerega drugega žita?

– Načeloma je pšenična slama bolj primerna, ker je zračnejša, a uporabite lahko tudi druge vrste slame, ostrigarji rastejo celo na senu.

V sterilni vrečki, v kateri prodajate micelij na žitnem zrnju, so že pričele, že pri vas, izraščati gobe. Ali se te gobe zavrže, ali se jih skupaj s semenom raztrosi po slami?

– Majhne gobice z micelija brez skrbi lahko vmešate v pasterizirano slamo, saj bo iz njih znova pognal micelij.

Za reprodukcijo gob uporabljam 35 kilogramske PVC vrečke. Če opazim, da se je v vrečki na slami na eni strani pojavila zelena plesen, na drugi strani pa izraščajo prave gobe, ali taka vrečka ima perspektivo ali ne?  

– Če je substrat na eni strani plesniv, to stran pokrite na tak način, da se spore plesni ne bodo mogle širiti po zraku na substrat v drugih vrečah.