Za pravilno delovanje te strani mora biti javascript omogočen.

EU sredstva

Optimizacija parametrov ekstrakcije in sušenja za prehranska dopolnila iz gliv (15.1. 2024 – 15.1. 2025)

Projekt dveh partnerjev, MycoMedica d.o.o. in TurboEnergetika d.o.o. je bil izbran za financiranje, kot eden izmed 9, med 58 prijavljenimi projekti na razpisu HIGHFIVE iniciative. Izbor projekta govori o izjemnem potencialu in pomembnosti teme v živilsko – predelovalni branži ter uporabi senzoričnih meritev za potrebe čim boljše optimizacije in digitalizacije procesov v njen.

Projekt z akronimom OEDFS predstavlja projekt interdisciplinarnega povezovanja in sodelovanja uporabo, konsolidacijo in uvedbo tehnologije digitalnega dvojčka v sektor predelave medicinskih gliv za prehranska dopolnila, z uvedbo novega sistema senzorike in avtomatizacije in digitalizacije procesov ekstrakcije in sušenja v podjetju MycoMedica d.o.o.. Glavni razvojni cilj projekta OEDFS je optimizacija procesa ekstrakcije in sušenja za izdelavo prehranskih dopolnil iz medicinskih gliv.

Prehranska dopolnila iz medicinskih gliv pridobivajo vse večji pomen v krepitvi imunskega sistema, protivirusnega in protibakterijskega delovanja in v zadnjem času tudi kot zdravila za nevrološke bolezni, kot so Alzheimerjeva bolezen, demenca in multipla skleroza. Zelo pomembno je, kako so ti izdelki proizvedeni in koliko zdravilnih spojin vsebujejo. Cilj projekta je optimizirati ekstrakcijo zdravilnih spojin in izboljšati izdelke ter hkrati izboljšati sledljivost proizvodnje, zmanjšati porabo energije in porabo časa in ne nazadnje znižati stroške proizvodnje. 

 #Innovation #AgriFoodTech #DigitalTransformation #Sustainability #EuropeanAgriFood #HIGHFIVEProject #EUFunded #DigitalTwin #agrifoodinnovation #foodindustry #twintransition #sustainabiliy #mycomedica #turboenergetika

This project has received funding under the European Union’s I3 programme under grant agreement 101083989.


KarizmaNextGenerationEU - FINANCIRANJE STROJEV IN OPREME - Lanea Engineering

Inovativni sušilni sistem za obdelavo in predelavo gliv in njihovih ekstraktov

Trajanje: april 2022 – september 2023

Vrednost projekta: 104.100,00 EUR

Višina sofinanciranja: 75.940,00 EUR

Opis

Predmet projekta je nakup in implementacija inovativnega sušilnega sistema za obdelavo in predelavo gliv in njihovih ekstraktov, ki zajema štiri glavne proizvodne enote: sušilno komoro ter povezavo le-te s hladilno grelnim agregatom s centralnim regulacijskim sistemom (HGARS), povezavo liofilizatorja s HGARS, povezavo koničnega sušilnika za ekstrakcijo s HGARS ter grelno-hladilne vakuumske točke (GHVT). 

Namen in cilji

Z izvedbo projekta želimo posodobiti in izboljšati snovno, energetsko in časovno učinkovitost naše proizvodnje na ekološki, okolju prijazen način. Inovativen sušilni sistem bo omogočil časovno, finančno, energetsko in prostorsko optimizacijo proizvodnega procesa. Vzpostavljen bo proizvodni proces z več koraki, kjer vstopajo neobdelane glive kot začetne sestavine in se s posameznimi postopki v vsaki enoti sistema postopoma obdelajo v končni proizvod, ki je pripravljen za človeško uporabo.

»Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.«

www.noo.gov.si, www.evropskasredstva.si
eRECYn projekt – Trajnostna proizvodnja standardiziranih prehranskih dopolnil iz glive Hericium (01.11.2022 – 30.11.2024)

V okviru projekta bomo razvili prehransko dopolnilo iz medicinske glive Hericium erinaceus v inovativni formulaciji, ki bo kot prvo na svetu imelo standardizirano in deklarirano vsebnost glavne nevroprotektivne učinkovne, erinacina A. Končni izdelek bomo razvili in tržili v obliki surovine za prehranska dopolnila in v obliki končnega produkta. Gre za visokokakovostno prehransko dopolnilo, proizvedeno iz 100% EKO sestavin. Glavni projektni cilj je razvoj povsem novega izdelka, ki bo predstavljal izjemno inovacijo na trgu naravnih prehranskih dopolnil.

Z novim, inovativnim procesom, ki ga bomo v okviru raziskovalno-razvojnih dejavnosti tekom projekta docela optimizirali, bomo v celoti izkoristili zdravilne učinkovine, ki se v ekstrakcijskih ostankih nahajajo v obilici, obenem pa zmanjšali samo količino odpadkov. Hkrati bo sam proizvodni proces optimiziran do te mere, da bo izredno energetsko učinkovit, saj bomo tekom proizvodnega procesa namesto električne energije uporabljali odpadno toploto iz obstoječih proizvodnih procesov. Z navedenimi inovativnimi pristopi v proizvodnji bomo močno prispevali k prehodu na krožno gospodarstvo, vključno z blaženjem podnebnih sprememb, in tako dosegli visoko stopnjo tehnološke nevtralnosti.

V okviru inovativnega raziskovalno razvojnega projekta bomo izvedli vrsto R&D dejavnosti, s katerimi bomo v celoti optimizirali proizvodni proces. V sam proizvodni proces bomo uvedli popolnoma nove tehnološke procese, ki bodo potrebni za učinkovito uporabo ekstrakcijskih ostankov iz obstoječe proizvodnje kot surovine za pridobivanje ekstraktov zdravilnih učinkovin. Ti procesi v industriji prehranskih dopolnil iz medicinskih gliv še niso poznani in uvedeni v standardne procesne postopke, zato bodo predstavljali globalno inovacijo na tem področju. Projekt bo omogočil razvoj povsem novega izdelka, za katerega bo potrebno optimizirati proizvodne procese tako na laboratorijski kot tudi pilotni in industrijski ravni.

Skupna vrednost projekta znaša 539.164 EUR, vrednost sofinanciranja 299.981 EUR.

»Naložba je del ukrepov slovenskega načrta, ki ga financira Mehanizem za okrevanje in odpornost«

Povezava: spletno mesto načrta noo.gov.siDigitalna preobrazba podjetja MycoMedica d.o.o.

V sklopu javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU), razpisanega s strani Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, smo v podjetju MycoMedica d.o.o. uspešno pridobili sredstva za sofinanciranje operacije »Digitalna preobrazba podjetja MycoMedica d.o.o.«.

NAMEN:

je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije Covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

CILJI:

  • Izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in 
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Skupna vrednost projekta: 166.665,55 EUR

Višina sofinanciranja: 99.999,33 EUR

Povezava: http://www.eu-skladi.si/

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

ErinacinA projekt – Prvo prehransko dopolnilo standardizirano na erinacin A (9.7.2020 – 8.7.2022)

Cilj projekta je razviti prehransko dopolnilo iz medicinskih gliv vrste Hericium, ki bo kot prvo na svetovnem trgu imelo standardizirano in deklarirano vsebnost ključne farmakološko aktivne učinkovine v glivi – erinicin A. Gre za bioaktivno učinkovino povsem naravnega izvora, ki dokazano deluje kot stimulator izločanja živčnega rastnega dejavnika, na podlagi česar ji znanstvene študije pripisujejo velik potencial pri zdravljenju sodobnih nevrodegenerativnih bolezni. Izdelek bomo na trgu ponudili v obliki surovine, namenjene proizvajalcem prehranskih dopolnil, ter v obliki končnega izdelka, namenjenega končnim uporabnikom.

Končni izdelek bomo razvili in tržili v obliki surovine za prehranska dopolnila in v obliki končnega produkta. Gre za visoko kakovostno prehransko dopolnilo, proizvedeno iz 100% ekološko pridelanih surovin, ki ne vsebuje alergenov in je primerno tudi za vegane. Izdelek predstavlja globalno inovacijo na področju prehranskih dopolnil iz medicinskih gliv, saj trenutno na trgu še ni dostopnih izdelkov iz te glive, v katerih bi bila vsebnost erinacina A natančno določena in deklarirana.

Projekt poteka v partnerstvu podjetij MycoMedica d.o.o. in PharmaHemp d.o.o. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


CoPro projekt – Prvo standardizirano prehransko dopolnilo iz medicinske glive Cordyceps (6.2.2018 – 6.2.2020)

V okviru projekta bomo razvili novo naravno prehransko dopolnilo iz medicinskih gliv vrste Cordyceps, ki bo prvo prehransko dopolnilo z visoko in standardizirano vsebnostjo farmakološko aktivne snovi – kordicepina. Najnovejše znanstvene raziskave so potrdile pozitivne učinke kordicepina pri zdravljenju in preprečevanju številnih bolezni ter njegovo blagodejno delovanje na splošno počutje. Zato je trenutno veliko povpraševanje po tovrstnih prehranskih dopolnilih s strani proizvajalcev in končnih uporabnikov. Rezultat projekta bodo nove oblike produkta, ki jih bomo tržili proizvajalcem prehranskih dopolnil v obliki surovine za izdelavo končnih oblik ter kot prehranska dopolnila pod lastno blagovno znamko za končne uporabnike. Z inovativnimi analiznimi pristopi bomo kot prvi nadzorovali vsebnost kordicepina tako med postopkom gojenja gliv kot v končnih produktih. S tem bomo zagotavljali visoko stopnjo varnosti, kakovosti in učinkovitosti našega produkta, kar je na področju prehranskih dopolnil trenutno še vedno redkost. Z optimizacijo proizvodnje na industrijskem nivoju bomo bistveno pocenili strošek pridelave surovine, kar posledično pomeni cenovno dostopnejši produkt tako za proizvajalce prehranskih dopolnil kot končne uporabnike. Projekt je usmerjen v proizvodnjo prehranskih dopolnil, ki so primerna tudi za vegane, kar bomo dosegli z izborom ustreznih surovin, ki bodo tudi izključno 100% ekološkega izvora z najvišjo stopnjo sledljivosti. S takšnim pristopom je naš produkt visoko kakovosten, varen, učinkovit, cenovno dostopen in zato komercialno zanimiv proizvajalcem in končnim uporabnikom tovrstnih prehranskih dopolnil.

Projekt poteka v partnerstvu podjetij MycoMedica d.o.o. in Kobis d.o.o. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

IMG_3895

IMG_3896