Za pravilno delovanje te strani mora biti javascript omogočen.

Kozarci

KOZARCI S STERILIZIRANIM SUBSTRATOM ZA GOJENJE PODGOBJA (MICELIJA) GLIV

Ker ljubiteljsko gojenje gob postaja vedno bolj popularno in imajo ljudje, ki se ukvarjajo z njim vedno novejše zahteve, smo razvili kozarce s steriliziranim substratom in pokrovom, ki omogoča vzgojo micelija tudi popolnim začetnikom brez posebne opreme.

Ta način pakiranja substrata uporabniku omogoča enostavno in zanesljivo vzgojo podgobja oziroma micelija poljubne vrste glive, s čimer ni več vezan na le določene vrste podgobij dosegljivih na tržišču.

Kozarci vsebujejo 0,5 litra predhodno steriliziranih semen žita in mineralnih dodatkov s približno 50% vsebnostjo vode (Slika 2). Pokriti so s pločevinastim pokrovom, ki omogoča vnos trosov glive, suspendiranih v sterilni vodi ali drugih oblik glivne kulture. Obenem je skozi pokrov omogočeno dihanje micelija (Slika 3). Pokrivalo iz umetne tkanine, ki prekriva kozarec, uporabniku zagotavlja sterilno površino zgornjega dela kozarca in mu zagotavlja dodatno sterilnost med vnosom kulture ali spor glive (Slika 1).

gojenjegob-pripomocki2-1Slika 1: Pokrit kozarec

gojenjegob-pripomocki2-2Slika 2: Kozarec in pokrivalo

gojenjegob-pripomocki2-3Slika 3: Pokrov z mestom za inokulacijo in dihanje podgobja

gojenjegob-pripomocki2-4Slika 4: Preraščen substrat bl

UPORABA

Uporaba je popolnoma enostavna, saj je v kozarec potrebno vnesti le kulturo ali spore glive ter jih enakomerno vmešati v substrat, da se zagotovi enakomerno preraščanje. Najbolj zanesljiva je uporaba spor v injekciji napolnjeni s sterilno vodo , katere vbrizgamo skozi za ta namen prirejen del pokrova kozarca (Skica 2). Po injiciranju spor luknjico nastalo zaradi injekcije enostavno zalepimo (Skica 3) ter s tem preprečimo vnos nezaželenih mikroorganizmov v substrat. Faza nanašanja spor ali glivne kulture na substrat mora potekati v sterilnem okolju – najenostavneje kar ob plamenu kuhinjskega štedilnika ali alkoholnega gorilnika.

gojenjegob-pripomocki2-5Skica 1.

gojenjegob-pripomocki2-6Skica 2.

gojenjegob-pripomocki2-7Skica 3.

Pri sobni temperaturi se razvije podgobje, katero v nekaj tednih popolnoma preraste substrat (Slika 4). Ko je substrat popolnoma preraščen, ga uporabimo za inokulacijo različnih podlag za gojenje gob kot so na primer:

  • slama (ostrigarji (Pleurotus sp.), kukmakova strniščnica (Stropharia rugosoannulata), topolovka (Agrocybe aegerita));
  • lesni sekanci ali žaganje (ostrigarji (Pleurotus sp.), kukmakova strniščnica (Stropharia rugosoannulata));
  • masiven les (šitake – japonske nazobčanke (Lentinula edodes), ostrigarji (Pleurotus sp.), pološčenka (Ganoderma sp.), velika zraščenka (Grifola frondosa), bradovci (Hericium sp.), topolovka (Agrocybe aegerita), zimska panjevka (Flammulina velutipes);
  • kompost (kukmaki (Agaricus sp.), tintnice (Coprinus sp.);
  • umetno pripravljen substrat (šitake (Lentinula edodes), ostrigarji (Pleurotus sp.), pološčenke (Ganoderma sp.), velika zraščenka (Grifola frondosa), bradovci (Hericium sp.), topolovka (Agrocybe aegerita), zimska panjevka (Flammulina velutipes).

V primeru gojenja kukmakov in vrst gob s podobnimi zahtevami je moč substrat uporabiti namesto komposta ter nanj po končani inkubaciji nanesti krovno prst, ki spodbuja snovanje zametkov gob in zagotavlja njihovo rast.

gojenjegob-pripomocki2-8Slika 5: Zametki blazejevih kukmakov (A. blazei)

gojenjegob-pripomocki2-9Slika 6: Odrasli blazejevi kukmaki

Substrat je namenjen za gojenje podgobja zgoraj opisanih vrst gob, za zamenjavo z drugimi vrstami gob ne odgovarjamo.

Pakiranje:
3 kom po ca 300g sterilnega žitnega zrnja / kozarec – 16€
3 kom po ca 1000g sterilnega žitnega zrnja / kozarec – 34€

Opomba:
Izdelek trenutno ni na zalogi.